Skrea Hus AB

Om oss

Skrea Hus AB

Redan 1969 startade Svenne Karlsson egen byggverksamhet i Okome. Efter 20 år såldes företaget och 1991 grundades Skrea Hus AB. 1997 övertog Anders Karlsson 25 % av aktierna och 2006 övertog Thomas Andersson 25 % av aktierna. Idag äger alltså Anders Karlsson och Thomas Andersson 50 % av företaget och Svenne Karlsson äger resterande 50 %.

 

Vi bygger till största delen arkitektritade lösvirkeshus, många av dem på egna tomer i Ringsegård.

 

Genom vårt dotterbolag Strandåkervägen AB äger och förvaltar vi Bikupans förskola i Ringsegård.

 

Vår affärsidé är att exploatera mark och skapa attraktiva tomter för att där bygga traditionella landskapsanpassade villor.

 

Vi bemöter våra kunder med respekt och med ömsesidigt förtroende skapar vi ett kvalitativt drömboende.

 

De hus vi bygger består av miljöriktiga naturmaterial med t ex råspont i såväl ytterväggar som mellanväggar.

 

Byggerfarenhet sedan 1969.

 

Kontakta oss

 

Skrea Hus AB 0346-530 20

 

Svenne Karlsson: 070 935 64 33

 

Anders Karlsson: 070 935 64 35

 

Thomas Andersson: 070 945 70 10

 

E-postadress: skrea.hus@telia.com